English version below
 

Programma Dag 1 – Woensdag 10 april 2019*

De energietransitie vergt nauwe samenwerking van een breed scala aan partijen. Op lokaal niveau staat de wijkgerichte aanpak centraal. Hierin worden onder regie van de gemeente uiteenlopende belanghebbenden bij elkaar gebracht, om in overleg tot de beste aanpak te komen. Een lokale variant van de Nederlandse ‘polderbenadering’.
De maatregelen zullen effect hebben tot achter de voordeur van bewoners en in veel gevallen zullen deze ook moeten mee-investeren om hun woningen geschikt te maken voor duurzame energievoorziening. Voor het slagen van deze langjarige complexe operatie is het daarom essentieel bewoners te betrekken in de planvorming en uitvoering. Iedereen individueel betrekken is echter onhaalbaar; het is wenselijk dat bewoners zich in het proces kunnen laten vertegenwoordigen. In veel wijken organiseren zij zich al in lokale initiatieven die zich inzetten voor bewustwording en collectieve acties rondom klimaat en energie. Er zijn echter ook veel wijken waar bewoners andere prioriteiten hebben, zoals zorg en inkomen.

De wijkaanpak brengt alle belanghebbenden bij elkaar. ‘Empowering neighbourhoods’ gaat over de ontwikkeling van een langdurige en constructiever relatie tussen gemeente en wijkinitiatieven tegen de achtergrond van de wijkaanpak. Hoe kunnen wijkinitiatieven in positie worden gebracht om bewoners een heldere en betekenisvolle stem te geven in het proces van de lokale energietransitie? Welke kennis en vaardigheden zijn daarvoor cruciaal? Hoe kunnen initiatiefarme wijken worden gemobiliseerd? En hoe kan partnerschap van gemeente en wijkinitiatieven ingepast worden in de lokale democratie?

Deze dag is voor organisaties die zichzelf zien als voorlopers, met ervaring op dit thema. Vertegenwoordigers van gemeenten en lokale initiatieven, energiecooperaties, intermediairs, onderzoekers en opinieleiders werken in de conferentie samen. Startpunt is de ervaring van gastheer en partner gemeente Arnhem. Het programma sluit aan op de lessen die Arnhem leerde tijdens de deelname aan het EU Interregproject Climate Active Neighbourhoods (2016-2019). Deelnemers delen en vergroten hun kennis in verschillende werkvormen. Het programma bestaat globaal uit drie sporen:

1. Professionalisering van wijkinitiatieven.

2. Mobiliseren van inactieve wijken

3. Inbedden in lokaal bestuur en democratie.

De opbrengsten van de dag worden verwerkt in een werkdocument en agenda voor de toekomst, die zullen worden gedeeld met de deelnemers en andere belanghebbenden. Deze zal ook worden ingebracht tijdens de internationale slotconferentie van Climate Active Neighbourhoods op dag 2, 11 april 2019.

* Deelname op uitnodiging; beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor aanmelding via de website.
Voertaal tijdens deze dag zal hoofdzakelijk Nederlands zijn. Voor internationale gasten is Engelse vertaling beschikbaar.

 

Deadlines: Conferencentie Registratie deadline – 28 maart
Hotel Registratie deadline – 15 maart

Werkconferentie VERSTERKEN VAN DUURZAME WIJKINITIATIEVEN
Musis Arnhem, DAG 1, 10 april 2019 #Cancongres

Deadlines: Conferencentie Registratie deadline – 28 maart
Hotel Registratie deadline – 15 maart

Program Day 1 – Wednesday April 10 2019*

In the ‘Dutch approach‘ municipalities typically put large value on building a lasting relationship with important stakeholders like energy cooperatives, the grid company and, last but not least, the residents, to jointly address the complex task of the energy transition. ‘Empowering Neighbourhoods’ refers to the development of a lasting relationship between municipality and local neighbourhood initiatives to allow residents a clear and meaningful voice in this process.

This day is for front runner organisations already deeply involved in this Dutch approach, as well as those who are interested in new ways to involve civil society in the energy transition. Representatives from local government and local initiatives, intermediaries, opinion makers and academics will interactively work together, starting from the experiences of partner and host city of Arnhem. The programme is largely based on lessons learned during the partnership of Arnhem in the EU-project Climate Active Neighbourhoods (2016-2019).  Participants share and further their knowledge in different formats, following a programme that consists of three tracks:

1. Professionalizing local initiatives.

2. Mobilizing inactive neighbourhoods.

3. Embedding initiatives in local democracy.

The results of the day will be incorporated in a working document and agenda for the future to be shared among participants and presented at the Final Conference on day 2, Thursday April 11.
*Conference language: Dutch, translation to EN possible; participation upon invitation, limited number of places available for registration through website.

Deadlines: Conference Registration deadline – March 28
Hotel Registration deadline – March 15

Working conference EMPOWERING NEIGHBOURHOODS FOR CLIMATE ACTION
Musis Arnhem, DAY 1, 10 april 2019 #Canconference

Deadlines: Conference Registration deadline – March 28
Hotel Registration deadline – March 15

Contact Details


Gemeente Arnhem, Hans van Ammers, hans.van.ammers@arnhem.nl


  @CANinterreg, #CANproject, #NeighbourhoodClimateAction

Websites
CAN Project 
Climate Alliance

 

Organizations involved: